Niszczenie dokumentów przez firmę AKTA EKO DOKUMENT odbywa się zgodnie z III i IV klasą tajności według normy DIN 32757.

 

Oferta niszczenia dokumentów obejmuje:

 

1dostarczenie pojemników do siedziby klienta

2odbiór dokumentów w dogodnym dla klienta terminie

3plombowanie pojemników

4ważenie dokumentów

5potwierdzenie odbioru dokumentów Protokołem Przekazania-Odbioru

6własny transport dokumentów do miejsca zniszczenia

7niszczenie dokumentów w pomieszczeniach, do którego nie mają wstępu osoby nieupoważnione

8wystawienie Protokołu Zniszczenia